Ważna wiadomość dla grupy odkrywców

Ważna informacja dla Rodziców  dzieci z grupy 4-letnich Odkrywców
Na podstawie opinii Inspektora Sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego  zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w jednej grupie przedszkolnej: w grupie dzieci 4-letnich ,,Odkrywcy „ od 25 marca do 03 kwietnia 2021 r. W związku z zaistniałą sytuacją dzieci pozostają w domu ,a zajęcia dydaktyczne prowadzone za pomocą kształcenia na odległość.