Historia

Przedszkole w Markowicach istnieje już od lat 20-tych XX wieku. Swoja siedzibę miało wówczas w budynku przykościelnego klasztoru i pełniło funkcję opiekuńczą w formie ochronki. Dziećmi opiekowała się zakonnica. Ta forma opieki nad dziećmi funkcjonowała w Markowicach aż do roku 1945.

Od września 1945 r. na polecenie władz oświatowych zostaje otwarte Państwowe Przedszkole w Markowicach. Mieściło się ono w dalszym ciągu w budynku klasztoru, w jednej dużej Sali. Dziećmi zajmowała się jedna wychowawczyni, po kursach wstępnych przy pomocy zakonnicy, która przygotowywała posiłki. Praca nie była łatwa: brak podręczników i sprzętu oraz trudne warunki lokalowe nie zniechęciły wychowawczyni, która w ramach pracy wychowawczo dydaktycznej organizowała różne uroczystości przedszkolne. Zbliżało to rodziców i całe środowisko do przedszkola.

W roku 1949 personel przedszkola powiększył się – dziećmi zajmowały się już 2 wychowawczynie z pełnymi kwalifikacjami. Ilość dzieci powiększyła się i wyłoniły się 2 grupy: młodsza i starsza. Dzieci przebywały w przedszkolu 9 godzin dziennie.

W 1954 roku przedszkole otrzymuje do swojej dyspozycji w budynku cały parter. Poprawiają się też warunku pracy: stopniowo przedszkole zostaje wyposażane w meble przystosowane do wieku dziecka oraz inne niezbędne sprzęty. Powiększa się też personel pracujący w przedszkolu. Realizując program wychowania przedszkolnego wychowawczynie organizuje różnego rodzaju uroczystości przedszkolne oraz zajęcia dla rodziców, celem zbliżenia ich do przedszkola. Nawiązuje się też współpraca z rodzicami reprezentowanymi przez komitet rodzicielski. I tak dzieci prezentowały się nie tylko z okazji Choinki Noworocznej, Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Witały także w przedszkolu kolejarzy, żołnierzy i górników. Dla nich organizowane były występy artystyczne. Z radością witany był każdy rok szkolny a na jego zakończenie uroczyście żegnano dzieci, które rozpoczynał nowy rok szkolny.

W 1981 r. przedszkole zaczęło funkcjonować w nowym budynku przy ulicy Plebiscytowej. Wyposażone zostało w obszerne sale, łazienki oraz zaplecze kuchenne. Rotacja nauczycieli oraz pozostałego personelu korzystnie wpłynęła na funkcjonowanie przedszkola, które z roku na rok zwiększało swoją atrakcyjność. Niż demograficzny, względy ekonomiczne i reforma oświaty wpłynęły na podjęcie decyzji o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 17 w pierwszy w Raciborzu Zespół Szkolno – Przedszkolny.

Od roku 2001 P-17 działa w ramach utworzonego ZSP nr 1 przy ulicy Jordana 6. Obecnie przedszkole liczy 96 dzieci, które podzielone są na 4 grupy wiekowe. Przedszkole dysponuje pięknymi salami, ogromną ilością zabawek, a także nowoczesnym placem zabaw. Po ponad miesięcznej zabawie zorganizowanej przez Dziennik Zachodni i portal Nasze Miasto, a związanej z głosowaniem internetowym na Najlepsze Przedszkole Raciborza, nasze przedszkole wygrało ten ranking. Dzięki tej niezwykłej na miarę naszych czasów zabawie, dało się odczuć bliską więź z dziećmi, rodzicami a środowiskiem lokalnym. Mamy nadzieję że tej szansy nie zmarnujemy.

07.06.2013 r. Przedszkolu nr 17 w Raciborzu nadano imię Koziołka Matołka.

Od 2015 roku w przedszkolu funkcjonują 4 grupy: Marzyciele (grupa 3-latków), Odkrywcy (grupa 4-latków), Tropiciele (grupa 5-latków) i Bystrzaki (grupa 6-latków)

Data 1 września 2023 roku zapadnie głęboko w pamięci nie tylko przedszkolakom, ale również ich rodzinom, wszystkim pracownikom oraz całej lokalnej społeczności, gdyż do użytku został oddany nowy budynek przedszkola.