Rekrutacja

Informacje o rekrutacji na rok 2024/25 do Przedszkola nr 17

Zapraszamy do obejrzenia

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin od 4 marca godz. 9.00 do 20 marca godz. 15.00 (uzupełniające od 15 maja godz. 9.00 do 20 maja godz. 15.00).