Przedszkole nr 17

im. Koziołka Matołka

Witamy na stronie internetowej Przedszkola nr 17 im. Koziołka Matołka działającego w ramach ZSP nr 1 w Raciborzu

Przedszkole Nr 17 w Raciborzu - Markowicach usytuowane jest w spokojnej, cichej dzielnicy miasta, otoczone domkami jednorodzinnymi, budynek w którym znajduje sie przedszkole jest dostosowany dla potrzeb przedszkola, sale przedszkolne, korytarz, łazienki, szatnie oraz kuchnia znajdują sie na parterze budynku. BUDYNEK PRZESZEDŁ KAPITALNY REMONT w 2001, a następnie został oddany na rzecz przedszkola. Na zewnątrz budynku-szeroki parking dla rodziców i pracowników ,ogród z chodnikiem, ogródek jordanowski dla naszych przedszkolaków- oddany do użytku w 2008r- bogata baza sprzętu do zabaw podwórkowych- dwie piaskownice, dwa zestawy zjeżdżalni połączonych z przeplotniami, torem przeszkód , ogromna ilość ławeczek i pomocy do zabaw w piaskownicy

PRZEDSZKOLE KORZYSTA Z POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - SALI GIMASTYCZNEJ, PRACOWNI KOMPUTREROWEJ ORAZ KLAS PRZEDMIOTOWYCH. Na miejscu do dyspozycji naszych przedszkolaków mamy Miejską Bibliotekę ,z która utrzymujemy ścisły kontakt. Przedszkolacy mogą korzystać nie tylko z pięknego i nowego placu zabaw, mamy możliwość częstego wychodzenia na spacery , w bezpieczne, ciche i spokojne okolice Markowic-na łąkę, nad staw, na pole, do Obory. Przedszkole na dzień dzisiejszy dysponuje trzema , pięknie wymalowanymi salami, sale są kolorowe, wesołe, ściany przedszkola wymalowane postaciami z bajek i kreskówek.
Często zmieniamy wystrój sal i korytarzy , wszystkie sale zaopatrzone w kolorowe rolety, ogromna ilość zabawek, pomocy dydaktycznych. Sale są urządzone nowocześnie - do dyspozycji mamy nowe stoliki, krzesła dostosowane do wzrostu naszych dzieci, kąciki do zabaw, bogate w zestawy do różnorodnych zabaw tematycznych, ogromna baza dydaktyczno- materialna- telewizory ,DVD, komputer, nowe tablice , odbiorniki do nagrywania , w ogromnej większości zakupione dzięki różnym formom współpracy z rodzicami- takimi tak- pikniki, festyny, spotkania andrzejkowe oraz ostatnio bale charytatywne.

PILNE

Przed nami Nowy Rok Szkolny, który – ze względu na czas pandemii – będzie nietypowy. Wciąż obowiązują nas zasady reżimu sanitarnego. W trosce o zdrowie wszystkich, staramy się zorganizować tak pobyt dzieci w naszym przytulnym przedszkolu , pracę naszym pracownikom, by zminimalizować ryzyko zakażenia, wszyscy jednak  musimy być bardzo zdyscyplinowani!

Prosimy o zapoznanie się z ważnymi dokumentami ułatwiającymi nam funkcjonowanie w nowym roku szkolnym- dostępne w zakładce Aktualności.Życzymy wszystkim zdrowia i niezapomnianych i pięknych przeżyć w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

Wytyczne-zlobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020.pdf

Procedura przyprowadzania i odbierania  dzieci

Procedura BHP w czasie pandemii

Deklaracja korzystania z wyżywienia i wychowania przedszkolnego 2020-21

 WAŻNE

Rejestracja w ePrzedszkole.com.pl – Instrukcja

Informujemy, że Przedszkole prowadzi dokumentację z wykorzystaniem dziennika elektronicznego zwanego e-dziennikiem,Rodzice również mają dostęp do e-dziennika UONET+ za pośrednictwem strony internetowej  https://uonetplus.vulcan.net.pl/raciborz

Instrukcja_jak_mozna_sie_poraz_pierwszy_zalogowac_do_dziennika_elektronicznego.odt FILM: TUTAJ

Wszelkie sprawy prosimy kierować pod numer telefonu; 505404808 lub 4156176 lub mailowo na adres: p17raciborz@op.pl                                                                                                         

Nasze grupy

BYSTRZAKI
TROPICIELE
ODKRYWCY
MARZYCIELE

Nasza historia

Przedszkole w Markowicach istnieje już od lat 20-tych XX wieku. Swoja siedzibę miało wówczas w budynku przykościelnego klasztoru i pełniło funkcję opiekuńczą w formie ochronki. Dziećmi opiekowała się zakonnica. Ta forma opieki nad dziećmi funkcjonowała w Markowicach aż do roku 1945.

Od września 1945 r. na polecenie władz oświatowych zostaje otwarte Państwowe Przedszkole w Markowicach. Mieściło się ono w dalszym ciągu w budynku klasztoru, w jednej dużej Sali. Dziećmi zajmowała się jedna wychowawczyni, po kursach wstępnych przy pomocy zakonnicy, która przygotowywała posiłki. Praca nie była łatwa: brak podręczników i sprzętu oraz trudne warunki lokalowe nie zniechęciły wychowawczyni, która w ramach pracy wychowawczo dydaktycznej organizowała różne uroczystości przedszkolne. Zbliżało to rodziców i całe środowisko do przedszkola.

W roku 1949 personel przedszkola powiększył się – dziećmi zajmowały się już 2 wychowawczynie z pełnymi kwalifikacjami. Ilość dzieci powiększyła się i wyłoniły się 2 grupy: młodsza i starsza. Dzieci przebywały w przedszkolu 9 godzin dziennie.

W 1954 roku przedszkole otrzymuje do swojej dyspozycji w budynku cały parter. Poprawiają się też warunku pracy: stopniowo przedszkole zostaje wyposażane w meble przystosowane do wieku dziecka oraz inne niezbędne sprzęty. Powiększa się też personel pracujący w przedszkolu. Realizując program wychowania przedszkolnego wychowawczynie organizuje różnego rodzaju uroczystości przedszkolne oraz zajęcia dla rodziców, celem zbliżenia ich do przedszkola. Nawiązuje się też współpraca z rodzicami reprezentowanymi przez komitet rodzicielski. I tak dzieci prezentowały się nie tylko z okazji Choinki Noworocznej, Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Witały także w przedszkolu kolejarzy, żołnierzy i górników. Dla nich organizowane były występy artystyczne. Z radością witany był każdy rok szkolny a na jego zakończenie uroczyście żegnano dzieci, które rozpoczynał nowy rok szkolny.
W 1981 r. przedszkole zaczęło funkcjonować w nowym budynku przy ulicy Plebiscytowej. Wyposażone zostało w obszerne sale, łazienki oraz zaplecze kuchenne. Rotacja nauczycieli oraz pozostałego personelu korzystnie wpłynęła na funkcjonowanie przedszkola, które z roku na rok zwiększało swoją atrakcyjność. Niż demograficzny, względy ekonomiczne i reforma oświaty wpłynęły na podjęcie decyzji o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 17 w pierwszy w Raciborzu Zespół Szklono – Przedszkolny.
Od roku 2001 P-17 działa w ramach utworzonego ZSP nr 1 przy ulicy Jordana 6. Obecnie przedszkole liczy 70 dzieci, które podzielone są na 3 grupy wiekowe. Przedszkole dysponuje pięknymi salami, ogromną ilością zabawek, a także nowoczesnym placem zabaw. Po ponad miesięcznej zabawie zorganizowanej przez Dziennik Zachodni i portal Nasze Miasto, a związanej z głosowaniem internetowym na Najlepsze Przedszkole Raciborza, nasze przedszkole wygrało ten ranking. Dzięki tej niezwykłej na miarę naszych czasów zabawie, dało się odczuć bliską więź z dziećmi, rodzicami a środowiskiem lokalnym. Mamy nadzieję że tej szansy nie zmarnujemy. 07.06.2013 r. Przedszkolu nr 17 w Raciborzu nadano imię Koziołka Matołka.

Plan dnia

Rodzaj zajęć Godzina Czas trwania
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
9.00-10.00
1 h

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe

10.00-11.30
1.5 h