Prawa dziecka

Deklaracja Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych powstała w 1959r.
To dokument odnoszący prawa człowieka do dzieci. 
 W 1989r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała dzieciom ochronę traktatową.
W Polsce Konwencja o prawach dziecka obowiązuje od 1991 r.

 * Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia. 

 * Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością. 

 * Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek. 

 * Mam prawo oczekiwać szacunku. 

 * Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość. 

 * Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym. 

 * Mam prawo pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedzi. 

 * Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania. 

 * Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa. 

 * Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi. 

 * Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem. 

 * Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji. 

 * Mam prawo do odpowiedzialności za siebie. 

 * Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu. Mam prawo do wygrywania. 

 * Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywania i bycia wychowywanym, dawania i otrzymywania. 

 * Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy. 

 * Mam prawo do wolności. 

 * Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.