Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
mgr Jolanta Cyran


Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1
mgr Jolanta Grzeszczuk – Starzyńska


Kontakt:
tel. 32 415 61 95
e-mail: p17raciborz@zsp1rac.pl

 

Zainteresowane osoby dyrektor przyjmuje na terenie przedszkola lub szkoły w:

poniedziałek w godz. 12.00 – 13.00
wtorek w godz. 14.00 – 15.00
środa w godz. 10.00- 13.00
czwartek w godz. 10.00 – 12.00
piątek w godz. 11.00- 12.00

Prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne umówienie się. Wówczas jest możliwość ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

 

mgr RENATA BORAWSKA – wychowawczyni w grupie Marzycieli

mgr  EWA  BROŻA – wychowawczyni grupy Bystrzaków, nauczyciel, zajęcia logopedyczne

mgr MARTYNA GRANIECZNY-  nauczyciel

mgr PATRYCJA KALUS-  wychowawczyni grupy Tropicieli

mgr SANDRA KOLONKO – nauczyciel, Terapia Ręki

mgr SABINA LIBERA – nauczyciel, Terapia Ręki i TUS

mgr AGNIESZKA MACHETA – nauczyciel, zajęcia rewalidacyjne

mgr ELZBIETA ŻUREK– wychowawczyni w grupie Odkrywców


KARINA ŁAWNICZAK – intendent

URSZULA RZOTKI – kucharka

ŻANETA CIESIOŁKIEWICZ – pomoc kuchenna (w zastępstwie)

MARIA DEPTA– pomoc kuchenna

MARIA MAGDEWICZ– pomoc kuchenna

MAŁGORZATA NIESTRÓJ – pomoc kuchenna

JANINA BROŻA – pracownik obsługi

ANNA KARGUL- pracownik obsługi

BARBARA MANDRYSZ – pracownik obsługi

DOROTA URBANEK– pracownik obsługi