O nadaniu imienia

Krótka historia z uroczystości nadania Przedszkolu nr 17 w Raciborzu imienia Koziołka Matołka

Uchwałą nr XXVII/387/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania Przedszkolu nr 17 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu przy ul. Jordana 6 nadano imię: „Koziołka Matołka”.

Uroczystość nadania imienia miała miejsce w dniu 07.06.2013 r. w ZSP nr 1 w obecności zaproszonych gości, dyrektora ZSP nr 1, nauczycieli przedszkola, uczniów klas 1-3 wraz z wychowawcami oraz wszystkich przedszkolaków.

Piątek 7.06.2013

Dyrektor ZSP nr 1 w Raciborzu Daniel Siedlok przywitał zaproszonych gości na terenie przystrojonej w elementy dekoracyjne Sali Gimnastycznej. 

Dzieci z najstarszej grupy w przedszkolnym korytarzu pod opieką przedstawicieli Rady Rodziców i wychowawców wręczyli przybyłym gościom numer specjalny „Markowiczanina” i mityczną podkówkę. 

W otoczeniu gości – z Prezydentem Mirosławem Lenkiem, Panią Wiceprezydent Ludmiłą Nowacką, P. Tadeuszem Wojnarem – przewodniczącym Rady Miasta Racibórz, przedstawicieli lokalnego środowiska, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Miasta Racibórz , jak również z miłym akcentem Pani Dyrektor Centrum Bajki Europejskiej w Pacanowie Karoliną Kępczyk uroczystość rozpoczęła się 7.06.2013r o godzinie 10.00. 

Na początku wystąpiły najstarsze przedszkolaki, które przepięknie zatańczyły poloneza.

Po występie głos zabrała Pani Sabina Libera –wicedyrektor w ZSP1 w Raciborzu, która przedstawiła wywiązanie się placówki przedszkolnej z projektu i procedur nadania Przedszkolu Nr 17 imienia Koziołka Matołka. 

„Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, w historii naszego przedszkola. 

Data 7.06.2013 jest bardzo sympatycznym etapem kończącym prace nad nadaniem Przedszkolu imienia. 

Na początku roku szkolnego została wyłoniona nazwa dla naszego przedszkola. Patronem został właśnie KOZIOŁEK MATOŁEK. Przy wyborze imienia kierowano się istotnym kryterium, aby patronem przedszkola była postać z bajki, odgrywająca w życiu małego dziecka istotną rolę, która będzie rozbudzała pozytywne uczucia dzieci zainteresowania przyrodnicze, literackie, patriotyczne , krajoznawcze, kształtowała postawy moralne, wrażliwość na piękno przyrody i otaczającego świata w sposób prosty, optymistyczny, humorystyczny i zrozumiały. Z tych właśnie względów wybór padł na dobrotliwego, poczciwego i zmagającego się z trudami podróży Koziołka Matołka, głównego bohatera książki „Przygody Koziołka Matołka” autorstwa Kornela Makuszyńskiego i ilustratora Mariana Walentynowicza. 

Nasze dzieci doskonale znają przygody Koziołka Matołka, bowiem podczas codziennych zajęć miały okazję poznać jego przygody. Mamy swój hymn z Koziołkiem, charakterystyczne logo dla przedszkola, gazetkę okolicznościową, wystawkę prac plastycznych przedszkolaków z terenu Miasta Racibórz, ,zorganizowaliśmy nockę bajek dla rodziców, zorganizowaliśmy turniej wiedzy i umiejętności związanej z postacią Koziołka Matołka, współpracowaliśmy z Biblioteką Miejską – odbywały się spotkania- prezentacje z wszystkimi grupami wiekowymi. Rada Rodziców ufundowała tablicę pamiątkową oraz stworzyła niepowtarzalny klimat w odświeżonych wnętrzach przedszkolnego korytarza. Świętowaliśmy 80 urodziny z Koziołkiem, nawiązaliśmy stały kontakt ze spadkobiercami twórczości pana K. Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza Panami Wiesławem Kwiatkowskim i Łukaszem Kwiatkowskim- dzięki ich zgodzie możemy korzystać z wizerunku Koziołka Matołka . Stworzono z RR i rodzicami reprezentacyjne koszulki, chusty, rzeźbę Koziołka, pamiątkowe broszki, logotyp przedszkolny, pieczątkę, wzory dyplomów, listów. Cieszy nas współpraca z wydawnictwem Gościański i Prątnicki z Poznania , są fundatorami serii książek o przygodach Koziołka Matołka. Nawiązaliśmy współpracę z kuratorem wystawy „80 lat Koziołka Matołka Panem Witoldem Tchórzewski”- który promuje postać koziołka w radio, telewizji. 

 Ukoronowaniem naszych działań był rodzinny wyjazd do Pacanowa i spotkanie się w Centrum Bajki Europejskiej z Koziołkiem i innymi bajkowymi postaciami i z osobą Pani Karoliny Kępczyk, która nam dopinguje i dodaje siły do dalej pracy. 

Udało nam się pozyskać bardzo wielu sponsorów , którzy z wielką ochotą wsparli nasze finansowe działania związane z dzisiejszą uroczystością. 

Nasza praca z dziećmi pozwoliła w bardzo dużym stopniu przybliżyć pozytywne wartości, które prezentuje sympatyczny Koziołek Matołek w czerwonych spodenkach, żółtych rękawiczkach i czerwonych butach. Mamy nadzieję, że uniwersalność losów, przygód i jego niezwykła bezinteresowność wobec dzieci zaowocuje w dalszym życiu naszych dzieci, tym co pozwoli im być w przyszłości mądrymi, dobrymi, wrażliwymi ludźmi. 

Nasz 80 letni patron , cieszy się ogromną popularnością , nie tylko w Markowicach, ale w całym kraju . Od tej pory do grona sympatyków Koziołka Matołka należy wliczyć Przedszkole Nr 17 w Raciborzu.” 

Po wysłuchaniu nastąpiło uroczyste odczytanie uchwały Rady Miasta w sprawie nadania Przedszkolu imienia Koziołka Matołka przez Przewodniczącego Rady Miasta Pana Tadeusza Wojnara. 

W dalszej kolejności uroczystości głos zabrali- Pani Ludmiła Nowacka- wiceprezydent Miasta Racibórz oraz przedstawiciel Kuratorium Śląskiego , jak również Pani Dyrektor Centrum Bajki Europejskiej w Pacanowie. 

W asyście pięknie ubranych przedszkolaków nastąpiło odsłonięcie rzeźby Koziołka Matołka przez Gości. 

Miłym akcentem było podziękowanie całej Radzie Rodziców Przedszkola Nr 17 w Raciborzu za trud i mozolną pracę związaną z nadaniem przedszkolu imienia w postaci wręczenia dyplomów i skromnych upominków. 

 Po zakończonej części oficjalnej uroczystości wszyscy przedszkolacy przedstawili część artystyczną pt. ”Wędrówki Koziołka Matołka”. 

Po zakończeniu części artystycznej w otoczeniu wspaniałego tortu, fajerwerków przedszkolacy zaśpiewali hymn Przedszkola nr 17 :”Nasz Koziołek” 

Po tak uroczystym odśpiewaniu hymnu każdy z gości został poczęstowany tortem urodzinowym , a dzieci pamiątkowymi broszkami z wizerunkiem Koziołka Matołka. 

W pięknym , kolorowym korowodzie z przedstawicielami władz i przedszkolaków odsłonięto pamiątkową tablicę i zaproszono gości na poczęstunek. 

Sobota 08.06.2013 

Dnia 08.06.2013 o godzinie 13:00 zorganizowany został na terenie przedszkola przy ZSP nr 1 w Raciborzu „Piknik rodzinny z Koziołkiem Matołkiem”. Na piknik zostali zaproszeni rodzice, rodziny i znajomi przedszkolaków oraz mieszkańcy Markowic. 

Piknik rozpoczął się występami dzieci, które zaprezentowały rodzicom oraz gościom program z którym wystąpiły na uroczystości nadania imienia przedszkolu. Występy zakończone zostały poczęstunkiem – każde dziecko zostało poczęstowane kawałkiem tortu z okazji 80 urodzin Koziołka Matołka. 

Pani Dyrektor przedszkola podziękowała wszystkim pracownikom za trud włożony w przygotowaniu uroczystości i wręczyła im pamiątkowy upominek oraz dyplom. Na ręce Pani Dyrektor podziękowania złożyła również Rada Rodziców. 

Po występach rodzice goście oraz dzieci korzystały z oferty przedszkolnej kawiarenki, loterii fantowej oraz brały udział w grach, zabawach i konkursach zorganizowanych przez nauczycieli. Każde dziecko jak o osoba dorosła, która brała udział w konkursach otrzymała upominek i pamiątkowy dyplom. Wśród popularnych konkursów były również i takie jak „Jaka to melodia” oraz „Rodzinny konkurs przygód Koziołka Matołka” w którym dzieci wykazywały się znajomością przygód popularnego bohatera bajek. 

Na koniec pikniku a tym samym obchodów uroczystości nadania imienia przedszkolu, przy zabawie z chustą animacyjną dzieci zostały obdarowane słodyczami.