Zawieszenie zajęć

Szanowni Rodzice!

W związku ze zdiagnozowaniem u jednej z osób wyniku dodatniego na Covid -19, informujemy, że w zależności od ostatniego kontaktu dzieci z Tą osobą  na dzieci z kontaktu PSSE w Raciborzu nałożyła kwarantannę.

Informuję ponadto o zawieszeniu zajęć oddziału dzieci 3-4letnich –  grupa „Marzyciele” od dzisiaj tj.19.01 .22r do 24.01.2022r włącznie. Realizacja podstawy programowej będzie się odbywać za pomocą form i metod kształcenia na odległość (prosimy śledzić wiadomości na e-dzienniku i stronie internetowej ).Jednocześnie informujemy, że pozostałe grupy  pracują normalnie – w trybie stacjonarnym.Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Sabina Libera – wicedyrektor ZSP nr 1