Przedszkole nr 17

im. Koziołka Matołka

Nasza kadra

Kadra

Wicedyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1
mgr Sabina Libera
Kontakt: tel. 32 415 61 76 , 32 415 61 95 wew.22,
e-mail: p17raciborz@op.pl

Zainteresowane osoby dyrektor przyjmuje w:

poniedziałek w godz. 9. 00 – 12.00
wtorek w godz. 11.00-15.00
środa w godz 9.00- 12.00
czwartek w godz. 8.00- 12.00
piątek w godz. 11.00- 12.00

W uzasadnionych przypadkach od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

W naszym przedszkolu pracuje 14 osób, 6 osób to personel pedagogiczny, 8 to także personel administracyjno – obsługowy, część pracowników świadczy usługi na rzecz zarówno przedszkola , jak również szkoły.

PERSONEL PRZEDSZKOLA

W przedszkolu funkcjonują następujące stanowiska:

– Wicedyrektor ZSP nr 1 – kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz

– Nauczyciele – pełnią funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Wspomagają rozwój dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym. Umożliwiają dzieciom przeżycie bogatych i zróżnicowanych doświadczeń. Są po to, by „pokazywać, wyjaśniać, nadawać sens”. Nauczyciele stosują nowatorskie metody pracy z dziećmi. Systematycznie doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach

– Pomoc nauczyciela – wspomaga pracę nauczyciela w grupie dzieci trzyletnich, czynnie uczestniczy w adaptacji „maluszków” do przedszkola

– Pracownicy kuchni – przygotowują i wydają posiłki (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek)

– Pracownik administracji – intendent – zaopatrywanie placówki w produkty żywnościowe, obliczanie i wydawanie kwitariuszy

– Pracownicy obsługi – wykonują prace porządkowe i pomagają nauczycielom w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

Otwarty i bezpośredni kontakt z pracownikami naszej placówki oraz rodzicami jest podstawą dobrego funkcjonowania przedszkola w środowisku.

Nauczyciele 2020-2021

mgr SABINA LIBERA – wicedyrekor ZSP nr 1  – wychowawca

mgr SANDRA KOLONKO – wychowawca grupy ODKRYWCÓW

mgr RENATA BORAWSKA-wychowawca grupy TROPICIELI

mgr  EWA  BROŻA– wychowawca grupy MARZYCIELI

DARIA WĘGLOWSKA- wychowawca grupy MARZYCIELI

mgr PATRYCJA AFA-  wychowawca

mgr KLAUDIA ZAPAŁA– wychowawca grupy BYSTRZAKÓW

PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY

URSZULA RZOTKI – kucharka

KARINA BROŻA- intendent

MAŁGORZATA NIESTRÓJ – pomoc kuchenna

JANINA BROŻA – pomoc nauczyciela

BARBARA MANDRYSZ – pracownik obsługi

ANNA KARGUL- pracownik obsługi

DOROTA URBANEK– pracownik obsługi

MARIA DEPTA– pomoc kuchenna

Nasze grupy

BYSTRZAKI
TROPICIELE
ODKRYWCY
MARZYCIELE