1 września -uroczyste otwarcie nowego Przedszkola Nr 17

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na uroczystość otwarcia nowego budynku przedszkola
1.09.2023 r. godzina 9.30.
Przyjdźcie wspólnie z dzieckiem lub, jeśli dziecko będzie w przedszkolu wcześniej,
to dołączcie do nas.
9:15- zbiórka rodziców/opiekunów i dzieci przy „starym” przedszkolu,
9.25 – uroczysty przemarsz przedszkolaków, wychowawców i rodziców/opiekunów
do „nowego” przedszkola.

UWAGA!
W tym dniu pracujemy tradycyjnie – od 6.30 do 16.00.
Przyprowadzamy i odbieramy dzieci ze „starego” przedszkola.
Co ważne:
Dzieci przyprowadzone do przedszkola do godziny 8.30 pozostaja pod opieką wychowawców i korzystają z całego pakietu wyżywienia w tym dniu. Istnieje możliwość odebrania dziecka bezpośrdnio po uroczystości, przez osobę upoważnioną, ale należy to bezwzględnie zgłosić wychowawcy grupy w momencie wyjścia.
Dzieci, które wraz z rodzicami/opiekunami przyjdą do przedszkola dopiero na uroczystość otwarcia, czyli 9.30, pozostają w tym dniu cały czas pod opieką rodziców/opiekunów i nie zostają po uroczystości w przedszkolu oraz nie korzystają ze świadczeń.
Czyli:
przyprowadzamy dziecko do przedszkola do godziny 8.30 oddając je pod opiekę wychowawcy (sami możemy lub nie uczestniczyć w uroczystości)
albo
przychodzimy z dzieckiem bezpośrednio na uroczystość otwarcia i bierzemy za nie odpowiedzialność.

Od 4 września 2023 r. (poniedziałek) zajęcia będą realizowane w nowym budynku przedszkola.