Podziękowania dla Rodziców

W imieniu całego Grona pedagogicznego i wszystkich pracowników, jak również i w swoim własnym imieniu składam serdeczne podziękowania Rodzicom za owocną pracę dla naszego przedszkola w mijającym roku szkolnym oraz za wspieranie naszych pomysłów. Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność przedszkola. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.Dziękuję za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań ,za pomaganie często bez rozgłosu . Dzięki Państwa ofiarności na  co dzień nieskończenie wiele dobroci zaznały nasze przedszkolaki, dzięki czemu nasze życie przedszkolne było piękniejsze i bogatsze. Bardzo dziękujemy.

Jest na świecie tyle rzeczy,

za które nie można zapłacić

żadnymi pieniędzmi, tylko

radością, pamięcią, słowem

Dziękuję

Sabina Libera

Wicedyrektor ZSP nr 1 w Raciborzu.