Bezpieczeństwo na drodze

Mieliśmy gości- Panie ze Straży Miejskiej uczyły dzieci jak bezpiecznie i prawidłowo można przejść przez jezdnię. Dzieci pilnie słuchały, a następnie wykazały się uczestnicząc w ruchu drogowym.