Góra grosza- dziękujemy bardzo naszym przedszkolakom

Góra Grosza, to akcja, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Nasze przedszkole do akcji Góra Grosza także się przyłączyło.Przedszkolaki nie tylko uzbierały Wielkie Góry Grosza, ale mają świadomość, że oddając tylko lub aż jeden grosz, przyczyniły się do zrealizowania marzeń innych kolegów i koleżanek, którym nie jest łatwo u startu ich życia. Raz jeszcze bardzo dziękujemy.