Niebawem rozpocznie się rekrutacja do P17

Zapraszamy nowych kandydatów z rodzicami na naszą przedszkolną uroczystość – Walentynki z magikiem. Początek seansu w dniu 14.02.2023 o godzinie 10:30. Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 32 415 61 95 wew. 22 oraz poprzez bezpośredni kontakt z placówką. Poniżej udostępniamy Państwu zasady rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do naszej placówki zostaną przekazane podczas dnia otwartego w pierwszym tygodniu marca, datę podamy w najbliższym czasie.

Zasady naboru do przedszkola – Miasto Racibórz
1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,
w terminie do dnia 20 lutego do godz.15.00.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca
w przedszkolu. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 6 marca godz. 9.00 do
20 marca do godz.15.00 Link do strony naborowej

3. Zgodnie z ustawą pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają kandydaci zamieszkali
w Raciborzu.

4. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do
którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na
tych samych zasadach, jak dziecko zapisane do przedszkola po raz pierwszy. W związku
z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola.
Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola,
miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.