Czy złota rybka spełni twe życzenie?

Z wykorzystaniem aktywnych metod pracy , dokładnie mając drzewko ambitnego celu oraz chmurę( czyli narzędzia min: do samodzielnego myślenia TOC) do dyspozycji staraliśmy się wspólnie zastanowić, czy wszystkie marzenia są możliwe do spełnienia,czy można nawet stwierdzić, że marzenia co niektóre są nieosiągalne  i nazby wygórowane.Po zapoznaniu się także z tekstem  bajki A.Puszkina”Rybak i złota rybka”- stwierdziliśmy,że  marzenia także bywają niezbyt przyjemne i nazbyt komercyjne. Z kłębkiem marzeń uzewnętrzniliśmy w pracy plastycznej  i w ekspresji muzycznej do muzyki E.Moriconne ” zagubionego marzenia”.