Tak buduje się nasze nowe przedszkole

Trwa budowa naszego nowego przedszkola. Dzięki budowie stworzona zostanie większa przestrzeń dla przedszkolaków i większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z  naszej przedszkolnej placówki.