Prawa dziecka- 20 listopada

Dzieciom zostały przybliżone Prawa Dziecka oraz ich wielką rangę w naszych przedszkolnych grupach. A jeśli mowa jest o  prawach dziecka, nie mogło zabraknąć wspomnienia osoby Janusza Korczaka.

Według Korczaka dziecko to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Dzieci  w bystrzakach poprzez film edukacyjny „Lekcje z Januszem Korczakiem” dowiedziały się, że  cenił on wartości takie jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, apelował do wychowawców, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka.

Przedszkolaki poznały dzięki temu swoje prawa:

  • prawo do radości
  • prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć
  • prawo do szacunku
  • prawo do nauki poprzez zabawę
  • prawo do niepowodzeń i łez
  • prawo do własności
  • prawo do bycia sobą
  • prawo do niewiedzy
  • prawo do upadków
  • prawo do tajemnicy