„Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości”- warsztaty

 Po naszych doświadczeniach  na XVII  warszawskiej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta,Pani Patrycja pełna jeszcze wrażeń pokonferencyjnych przeprowadziła w dniu dzisiejszym tj. 28.10.22r warsztaty dla koleżanek, nauczycieli i studentek . Wśród nas są członkowie, sympatycy Polskiego Stowarzyszenia pedagogiki Freineta i w duchu , z wielką wiarą ,że pedagogika Celestyna Freineta jest inspirująca, twórcza i daje mnóstwo niezapomnianych wrażeń pracują, mając zawsze na uwadze mądre słowa  „Jeden miły uśmiech, jedno słowo zachęty w stronę serdecznego ciepła, ludzka perspektywa i swoboda, a raczej prawo jednostki do wyboru własnej drogi, na którą wkracza się bez smyczy czy łańcucha, i bez barier, to promyk słońca, to cały sekret nowoczesnej szkoły.”
(Autor: wiadomo)

Dziękuję ogromnie wszystkim , którzy zechcieli razem się pobawić z wykorzystaniem technik Freineta, Pani Patrycji Kalus za zorganizowanie , przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ogromnie dziękuję.Sabina Libera