„Dziecięce emocje”- szkolenie z psychologiem

W dniu dzisiejszym tj. 26.10.22r gościem naszej placówki była Pani Mariola Kujańska- psycholog , która zebranym uczestnikom szkolenia pt.”” Dziecięce emocje. Jak wspierać dziecko w rozwiązywaniu ważnych dla niego problemów” opowiedziała,jak bardzo ważne jest, aby emocje dziecka były zauważane i akceptowane. Nie zaprzeczajmy tym stanom, a raczej próbujmy je nazywać i towarzyszyć dziecku w ich przeżywaniu. Podzielanie uczuć zachwytu i zadowolenia pomnaża pozytywne samopoczucie, niejako „napełniając bak” energią umożliwiającą radzenie sobie z różnymi przeciwnościami, które mogą spotykać dziecko. Natomiast pomoc w przeżywaniu i łagodzeniu emocji mniej przyjemnych zmniejsza obciążenie układu nerwowego dziecka .Często jesteśmy skłonni do tłumienia emocji, które nas niepokoją – zarówno u dzieci, jak i u samych siebie. Próbujemy szybko zmienić nieprzyjemne stany, pocieszać „nic się nie stało”, „wszystko się naprawi”, „będzie dobrze”. Trudniej jest nam pochylać się nad tymi przeżyciami, patrzeć na nie w pełnym świetle i wynosić z nich coś dla siebie. Nie chodzi o to, by w każdym zachowaniu doszukiwać się wielkiej głębi i zawsze dążyć do poznana jego źródła, chodzi raczej o możliwość wyrażenia tego co się czuje, w bezpiecznej przestrzeni. To rodzic powinien tę przestrzeń tworzyć, akceptując pojawiające się emocje swoje i dziecka, pomagając je wyrażać oraz uczyć rozpoznawania tego co dane emocje wywołują, poszerzać słownik emocji, tworzyć poczucie bezpieczeństwa. Pomoże to w nabywaniu umiejętności refleksyjnego myślenia, rozróżniania poszczególnych elementów własnych reakcji emocjonalnych, jak i ukształtowania nowych emocji i nauki radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.