Litery i cyfry znam

W grupie Odkrywców poznajemy litery i cyfry. Wprowadzenie litery i cyfry ma charakter zabawowy. Dzieci poznają samogłoski i spółgłoski. Wymieniają wyrazy, które rozpoczynają się na daną głoskę. Utrwalają zapis graficzny litery. Wykorzystujemy dary jesienne, z których dzieci układają wzór litery lub cyfry.