Dziękujemy!!

Kochani Rodzice

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Rodzicom pracującym w ramach Rady Rodziców i dbających o to, aby nasze Dzieci miały wiele ciekawych i kształcących atrakcji, które pomagają w realizowaniu treści dydaktyczno – wychowawczych w mijającym roku szkolnym.

Serdeczne  podziękowania kierujemy także za całoroczną współpracę  wszystkim Rodzicom naszych Wychowanków.Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną nam formę pomocy i wsparcie naszych działań,  za życzliwość i uśmiech.To dzięki Państwa ofiarności pobyt dzieci w naszej placówce staje się bardziej atrakcyjny.

Wicedyrektor ZSP nr 1

Sabiana Libera wraz z Radą Pedagogiczną