Dzień Babci i Dziadka

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka
chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia,
byście lat setnych dożyli,
nie wiedząc, co to zmartwienia!

Wszystkiego najlepszego

każdej Babci i każdemu Dziadkowi

życzą

Odkrywcy wraz z paniami! ?