Podróż po czterech porach roku

Nasza noworoczna podróż edukacyjna po Nowym Roku rozpoczęła

się od utrwalenia charakterystycznych cech pór roku, bystrzaki  rozpoznawały pory roku po charakterystycznych zmianach zachodzących w przyrodzie, wymieniały cechy pór roku, klasyfikowały i przyporządkowały obrazki odpowiednio do pór roku, dopasowywały wyrazy , czytajac teksty związane z konkretna porą roku.Rozwiązywały zagadki, chętnie odpowiadały na zadawane pytania, rozwijały sprawność umysłową i manualną , a także aktywność twórczą i wyobraźnię wykonując przepiękne prace związane z porami roku i miesiącami.