Dwanaście miesięcy

Bystrzaki z Nowym Rokiem wspierane były w rozumieniu rytmicznej organizacji czasu – utrwaliliśmy nazwy dni tygodnia i nazw miesięcy oraz wprowadziliśmy pojęcia: „Stary Rok”, „Nowy Rok”; wychwytywaliśmy regularność-powtarzające się fragmenty w zabawach ruchowych, wyliczankach, rytmy, regularności w liczeniu; kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy; Bystrzaki poznały przyrząd do mierzenia czasu – poznały rodzaje zegarów i kalendarzy oraz zasady ich działania.