Dzień Górnika

Górnicze skarby pod ziemią
głęboko ukryte drzemią…

Dzień Górnika już za nami! Dowiedzieliśmy się wiele nowych rzeczy o zawodzie górnika oraz o wydobywaniu węgla.