Za górami, za lasami żyli sobie mali Odkrywcy – Dzień Postaci z Bajek

 

Wróżki lecą nad chmurami…
za górami, za lasami.
Głos zwierzęta także mają,
mówią, tańczą i śpiewają.
Tam słoneczko ciągle świeci
i uśmiecha się do dzieci.