Dziękujemy bardzo

Drodzy , wspaniali Rodzice!

W imieniu własnym , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz dzieci składam serdeczne podziękowania za pomoc finansową w zakupie monitora interaktywnego, który znajduje się w grupie odkrywców. Dziękuję  serdeczne Państwu, sponsorom, a w sposób szczególny Radzie Rodziców za wsparcie i zaangażowanie. Dzięki  takim przedsięwzięciom możemy wspierać proces edukacyjny naszych przedszkolaków  o nowe technologie.