Próbna ewakuacja w przedszkolu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 6.10.2021r. o godz. 1000 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku przedszkola i szkoły . Decyzję o zorganizowaniu próbnej ewakuacji podjął Pan Dyrektor. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i personel obecny w budynku przedszkola, łącznie 96osób. Na umówiony sygnał dźwiękowy i głosowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie ok.3,43 minuty. Wszyscy udali się na umówione miejsce zbiórki.Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne, pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.