Dziękujemy!!

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom, którzy pomagali w organizacji i przygotowaniu naszej przedszkolnej imprezy.Pragnę  serdecznie podziękować WSZYSTKIM OSOBOM, które aktywnie włączyły się w organizację i obsługę Przedszkolnego Pikniku.Dziękujemy za
życzliwość, za serce.Dziękujemy naszym Sponsorom, darczyńcom za udzieloną pomoc rzeczową i finansową która pozwoliła na zorganizowanie różnorodnych atrakcji i konkursów ze wspaniałymi nagrodami dla uczestników Pikniku.
Dziękuję – nauczycielom i obsłudze za pomoc w realizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia. Państwa pomysłowość, wsparcie i ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie trwania  imprezy.Dziękuję wszystkim za przybycie oraz za wspaniałą zabawę.

Sabina Libera