Nowa Rada Rodziców

Miło nam poinformować o powołaniu  nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022.

Członkowie Rady Rodziców P17

Pani Sylwia Kwiatkowska                przewodnicząca

Pan Szymon Niestroj                          skarbnik

Pani Izabela Henek                              protokolant

Pani Angelika Wallach                         członek

Pani Elżbieta Skrzymowska            członek

Pani Magdalena Kociołek                członek

Pani Katarzyna Waliłko                    członek

Z członkami Rady Rodziców można się kontaktować poprzez e-mail  p17radarodzicow@op.pl

Numer Konta :29 8475 0006 3001 0013 9276 0001- Bank Spółdzielczy