Rozpoczynamy Nowy Rok szkolny 2021/22

 Szanowni Rodzice!

1.09.2021r r. rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2021/22.Przypominamy, że Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 – 16.00 .Bardzo prosimy o przestrzeganie czasu pracy przedszkola.Ze względu na organizację pracy przedszkola dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30 !. Prosimy , by dzieci przyprowadzić do placówki zgodnie ze wskazań wynikających na deklaracjach. Prosimy o wykorzystanie przy wejściu do przedszkola  kart magnetycznych celem rejestracji wejścia dziecka do placówki.

Zapraszamy marzycieli do swojej sali w godzinach 6.30 do 16 .oo- wychowawca  grupy Pani Patrycja Kalus

Odkrywców zaprasza wychowawczyni Pani Ewa Broża w godzinach 8.00- 15.00

Tropicieli zaprasza do swojej sali wychowawca pani Sandra Kolonko w godzinach 8.00- 15.00

Bystrzaków zaprasza do swojej sali wychowawczyni Pani Renata Borawska od godziny 7.30 do 16.00.

Dzieci z przedszkola mogą odebrać wyłącznie osoby dorosłe i upoważnione przez Państwa w oświadczeniach.

Wszystkich rodziców prosimy o pobranie ze strony internetowej upoważnienia do odbioru dziecka, wypełnienie go wraz
z oświadczeniem osoby upoważnionej i przekazanie do nauczycielki w grupie.Upoważnienie do odbioru dziecka

Prosimy o podanie do nauczycielek istotnych informacji o zdrowiu dziecka (min:alergia, dieta pokarmowa itp.). Rodziców wszystkich dzieci prosimy o przyniesienie kapci i ubrań na zmianę.( młodsze dzieci).

Dzieci 3-letnie w roku szkolnym 2021/2022 odpoczywają po obiedzie dlatego prosimy o przyniesienie dodatkowo lekkiej piżamy. Prosimy o nieprzynoszenie z domu swoich zabawek, zachowujemy ostrożność w kontaktach – szczególnie w szatni przedszkolnej.

Do przedszkola przychodzą wyłącznie zdrowe dzieci.

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu 2 września 2021 o godzinie 16.00 na terenie placówki, prosimy o rezerwację czasu na nasze spotkanie z Państwem,szczegóły podamy w późniejszym czasie. Na zebraniu może być obecny tylko jeden z rodziców /opiekunów , bez udziału dzieci. Prosimy o zachowanie wszelkich standardów sanitarnych.

Czekamy na Was wszystkich!!, dzieciom życzymy pięknych dni w naszym przedszkolu.