Uroczystość pożegnania Bystrzaków

W dniu 16 czerwca 2021 r. na terenie Sali gimnastycznej  punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość pożegnania bystrzaków, dzieci wystąpiły z programem artystycznym i przy  zgromadzonej publiczności,bystrzacy podziękowali i zadedykowali swój występ swoim paniom, rodzicom , pracownikom przedszkola. Po wzruszającym programie przygotowanym i przeprowadzonym przez Panią Klaudię Zapała- wychowawczynię najstarszej grupy nastąpił czas podziękowań.Po podziękowaniach skierowanych w stronę rodziców za lata współpracy  ,Pani S. Libera podziękowała w sposób szczególny Paniom z Rady Rodziców, Pani Natalii Kotlorz- Wyszkowskiej, Pani Bożenie Bytomskiej za wiele lat pracy w RR , a także niezwykłe oddanym paniom pomagającym na co dzień w działaniach grupy Pani Kornelii Klimas , Państwu Hubertowi i Patrycji Herud. Bystrzacy zostali obdarowani workiem obfitości , a także pamiątkowymi  dyplomami.Życzymy Wam- nasi drodzy abiturienci dużo radości, zadowolenia i szkolnych sukcesów.!!