Dziękujemy

W imieniu całej społeczności naszego Przedszkola, składam najserdeczniejsze podziękowania za działania podejmowane przez Radę Rodziców naszej placówki. Działalność przedstawicieli Rodziców poszczególnych grup, w sposób znaczący wpływa na rozwój naszej placówki oraz stwarza Dzieciom możliwość udziału w ciekawych i atrakcyjnych przedsięwzięciach.Bardzo dziękuję przewodniczącej, skarbnikowi, osobie odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu każdego spotkania oraz wszystkim członkom Zespołu  za otwartość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie w sprawy naszego przedszkola.Dziękuję również wszystkim Rodzicom, którzy poprzez każdą formę wsparcia , a także swoją gotowość do współpracy, poszerzają wachlarz naszych działań, służących wszystkim przedszkolakom.

Z poważaniem

Wicedyrektor ZSP nr 1

Sabina Libera