Wniosek o pobyt w przedszkolu

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WNIOSEK DLA RODZICÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYTYCZNE ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MEiN, I ZAINTERESOWANYCH ZORGANIZOWANIEM ZAJĘĆ DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU, W DNIACH OD 29.03.2021 r. DO 09.04.2021 r. WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI PAPIEROWEJ DO PRZEDSZKOLA LUB WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU W PRZEDSZKOLU!!!

Rozporządzenie MEiN

Wniosek o pobyt w przedszkolu