Organizacja zajęć w przedszkolu

W dniach od 27.03.2021 do 09.04.2021 Przedszkole Nr 17 będzie pracowało w godzinach 6:30 – 16:00.Zajęcia stacjonarne prowadzić będziemy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą , a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVid-19. W związku z ograniczonym funkcjonowaniem przedszkoli prowadzenie zajęć w przedszkolu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość Nauczyciele będą pracować zdalnie poprzez e-dziennik i stronę przedszkola- w zakładkach grupy.