Podziękowania

Rada Rodziców, mimo pandemii i utrudnień z tym związanych, postanowiła
przygotować w tym roku paczki wielkanocne. Dziękujemy rodzicom, ofiarodawcom
paczek, naszym sponsorom za włączenie się w przygotowywanie paczek.
Dziękujemy wszystkim, którzy w wielkości serca przyczynili się do stworzenia miłej
atmosfery, radości dzieci z otrzymanych upominków wielkanocnych i każdej uwagi
poświęconej temu przedsięwzięciu.
Z wyrazami szacunku i najszczerszymi podziękowaniami
Dyrekcja i pracownicy P-17

Paczki dzisiaj zostały już przekazane dzieciom obecnym w przedszkolu, prosimy o
odbieranie pozostałych paczek przez rodziców , które były nieobecne.
Dziękujemy.