Ważne informacje

Przypominamy Państwu ,że na terenie placówki przedszkolnej  obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów, itp.,) i preparatów zdrowotnych. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp., nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.