Karma dla zwierząt

Dziękujemy wszystkim dzieciom ,rodzicom za udział w akcji zbiórki karmy dla zwierząt . W tym trudnym dla nich okresie zimowym przekazana karma na pewno pozwoli przetrwać mrozy. Składamy podziękowania wszystkim  ofiarodawcom za przekazane dary.