Podziękowania

Drodzy Rodzice!

W imieniu Rady Pedagogicznej P-17 oraz przedszkolaków  składam serdeczne podziękowania Radzie Rodziców naszej placówki  za współfinansowanie  zakupu kolejnej tablicy multimedialnej, która znajduje się w grupie Odkrywców. Dzięki takim przedsięwzięciom możemy wspierać proces edukacyjny  dzieci o nowe technologie. Niech ten dar dobrej woli i współpracy najważniejszych dla młodego człowieka środowisk: rodziny i przedszkola dobrze służy ich rozwojowi intelektualnemu i społecznemu.

Z poważaniem

Sabina Libera